+359886575720 / +359882272125

Ежегодно обучение по ЗБУТ - Ергономия; Превенция на Мускулно-скелетните смущения; Превенция БЗР и злополуки.

Ежегодно обучение по ЗБУТ - Ергономия; Превенция на Мускулно-скелетните смущения; Превенция БЗР и злополуки.

Задължително ежегодно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд (ЗБУТ)

Резюме

С удоволствие Ви представяме ЕЖЕГОДНО ОБУЧЕНИЕ ПО ЗБУТ. 

Семинарът съчетава в себе най-важните елементи от осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд. 

Като допълнение на най-важните теми от сферата на безопасност и здраве при работа, решихме да включим и – какви рискове съществуват при продължителна работа с компютър и в седнало, и неправилно полужение!! 

Какви превантивни мерки може да предприемем за да предотвратим професионални заболявания и най-вече мускулно-скелетни смущения. 

Обучението е подходящо за: 

 • Длъжностни лица, управляващи и ръководещи трудовите процеси; 
 • Органите по безопасност и здраве при работа;
 • Лицата, провеждащи инструктажи; 
 • Членовете на комитетите и групите по условия на труд (КУТ /ГУТ).

Акценти в обучението: 

 • Ергономично работно място. Ергономия при работа с компютър!
 • Професионални болести - Превенция на Мускулно-скелетните слущения!
 • Ръчна работа с тежести; Превенция на БЗР;
 • Добри практики при Пазследване на трудови злополуки!

ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ


Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.

ЗАКОНОВО ИЗИСКВАНЕ

Обучението е в изпълнение на законовото изискване към работодателите за провеждането му съгл. чл. 20 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.

ВАЖНО Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

УДОСТОВЕРЕНИЯ по Наредба РД-07-2/16.12.2009
Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение за преминато ежегодно обучение съгласно Наредба РД-07-2/16.12.2009 г.

ГАРАНЦИЯ


“Зacтpaxoвaни cтe” ĸaтo пoлyчaвaтe нaшaтa гapaнция, чe вcичĸи тeми щe бъдaт пpeминaти. B cлyчaй, чe вpeмeтo нe cтигнe, нaшитe лeĸтopи щe зaпишaт видeo oбyчeниe c пpoпycнaтите от Вас тeми и тe щe Bи бъдaт пpeдocтaвeни възмoжнo нaй-cĸopo. Πo тoзи нaчин щe бъдeтe cигypни, чe нищo нямa дa пропуснете!

Лектори

инж. Веселин Попов
Д-р Марина Желябова

Място

София, Зала Респонса Превент

Обучителна зала - Респонса Превент, гр. София

Обучителна зала - Респонса Превент, гр. София

Обучителна зала - Респонса Превент, гр. София

Програма

 • Ден 1
  09:00Регистрация на участниците 
  09:30

  Ергономично работно място. Ергономия при работа с компютър!

  • Работно място, работни зони;
  • Работни пози;
  • Изисквания към работна мебел;
  10:30Кратка почивка
  10:50

  Професионални болести - Превенция на Мускулно-скелетните слущения!

  • Обща характеристика на професионалните заболявания;
  • Професионални заболявания в България - честота, характеристика;
  • Професионални Мускулно-скелетни увреждания и заболявани;
  12:00Обедна почивка 
  12:45

  Превенцията, фундамент на дейността по безопасност и здраве при работа:

  • Оценка на професионалните рискове - етапи и важни моменти при оценяването, мерки за елиминиране или ограничаване на оценените рискове;
  • Мерки за превенция на работната среда -  физични и химични фактори, поражение от ел.ток;
  • Работно оборудване - минимални изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при работа.
  13:30

  Ръчна работа с тежести, мерки за ограничаване на риска:

  • Физиологични норми за ръчна работа с тежести;
  • Мерки за ограничаване на риска при ръчна работа с тежести;
  • Основни правила за работа;
  14:15

  Трудова злополука, разследване и документиране:

  • Задължителни елементи на понятието "трудова злополука", видове злополуки;
  • Етапи на разследването и документирането;
  • Примери за изготвяне на протокол от разследването на трудови злополуки;
  • Особености при злополука от нетравматичен характер;
  • Отговорност при наличие трудова злополука.
  15:00Въпроси и дискусия. Закриване на обучението. Раздаване на сертификати.

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер