+359886575720 / +359882272125

Уведомление за защита на личните данни

Уведомление за защита на личните данни, събирани през интернет сайт www.responsa.bg

Настоящата Политика за поверителност има за цел да Ви осведоми за това как Академия Респонса  защитава вашите лични данни като администратор, а също и за това как бихте могли да контролирате своите предпочитания и настройки във връзка с това третиране.

1. Администратор на лични данни

 • Академия Респонса 2 ООД
 • ЕИК 201493039
 • МОЛ: Снежана Иванова
 • Адрес по регистрация: гр. София, ул. „20-ти април“ №19
 • Адрес на централен офис: гр. София, бул. „Цариградско шосе“ №24, партер до вх.А
 • Контакти: За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нас на academy@responsa.bg, или 0885103173

2. Длъжностно лице за защита на личните данни - можете да се свържете с нашия служител по защита на данните по всяко време, като използвате следните данни за контакт: dpo@responsaprevent.bg. 

3. За какви цели, на какво основание и какви принципи следваме при обработване на личните Ви данни?

3.1. Регистрация за обучения или Регистрация на участник в семинар - Ние ще обработваме личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация на обучения, с цел да Ви изпратим информация относно предстоящо обучение, както и за да можем да отговорим на евентуални Ваши въпроси. При заявявяне на желание за участие в конкретно обучение, ще използваме Вашите данни за сключване на договор и издаване на фактура. Целта на тази операция е администриране на процеса по регистрация на участници в събития и игри, и изпращане на награди от проведени игри. Предвид ограничения обхват на събираните лични данни, провеждането на оценка на въздействието, не е необходимо извършването на оценка на въздействието на операцията.

3.2. Получаване на нашия бюлетин - Ние ще обработваме личните данни, събрани чрез формуляра за регистрация с цел да ви  изпращаме нашия бюлетин с интересни бизнес истории и ценно съдържание относно предстоящи обучения и събития, специални предложения, промоции, промо кодове, новини и нови функционалности до клиентите, които са заявили, че желаят да го получават. Чрез попълване на Вашите данни (име, имейл адрес) във формата за регистрация за имейл бюлетин, Вие се съгласявате да осъществяваме връзка с Вас и да Ви изпращаме изпращаме нашия бюлетин. Данните Ви за изпращане на бюлетина се обработват на основание, дадено от Вас изрично съгласие – чл. 6, ал. 1, б. (а) от регламента.

3.3. Маркетинг анализ и анализ на клиенти - Ние ще обработваме всички Ваши лични данни, събрани чрез формуляра за регистрация на клиенти за целите на взаимоотношенията и анализа на клиентите. Това включва проучване на пазара, проучвания за обратна връзка и удовлетвореност на клиентите, анализ на клиентите, сегментиране на клиентите и профилиране, за да можем да предложим обучения, промоции и предложения, които биха представлявали интерес за клиентите, както и анализ на покупките – т.е. покупки на клиенти, повторна покупка на определени стоки и дати на покупка. Това обработване е основано на легитимния ни интерес за подобряване на нашите услуги и взаимоотношенията с Вас, което е ключов фактор за нашия успех в бизнеса. Данните, които събираме и съхраняваме, ни помагат да научим повече за Вашите интереси и нужди.

3.4. Контактна форма - Попълвайки полетата в контактната форма, Вие изразявате съгласие да обработим попълнените от Вас лични данни (име, имейл адрес), с цел да осъществим последващ контакт с Вас и да Ви предоставим желаната от Вас информация и/или услуга. Подадената от Вас информация посредством контактната форма се съхранява за срок от 10 години, считано от 1 януари на годината, следваща последната обработка. Не използваме тази информация за маркетингови цели.

3.5. Ние спазваме следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

 • законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
 • ограничение на целите на обработване;
 • съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
 • точност и актуалност на данните;
 • ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
 • цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

4. Какви са личните Ви данни, които обработваме?

4.1. За целите на регистрация за бъдещо обучение ние обработваме следните данни: Име и фамилия на клиента, телефон, е-mail, компания и позиция

4.2. За целите на маркетинг и анализ на клиенти - Име на клиента, компания, позиция, e-mail, SMS, телефон или поща;

5. Специална категория лични данни – Ние не обработваме чувствителни или т.нар. специални категории лични данни. 

6. Получатели на данни - Не предоставяме Вашите лични данни на трети лица. Не ги продаваме, не търгуваме с тях и по никакъв начин не предоставяме достъп на други лица до Вашата лична информация.

7. Продължителност на съхранение на данните - Вашите лични данни ще бъдат съхранявани до прекратяване на отношенията, освен в случаите, когато сме задължени по закон да съхраняваме допълнително данните Ви за целите на предоставянето им на публични органи, например на данъчните власти. Това съхранение и прехвърляне на Вашите лични данни на публични органи с цел изпълнение на правно задължение е основано на чл. 6, параграф 1, изречение 1, буква в) от Регламента.

8. Упражняване на права – като субект на данните, можете да се свържете с нашето Длъжностно лице за защита на личните данни по всяко време с писмено уведомление на посочените по-горе данни за контакт, да упражнявате правата си съгласно регламента. 

Тези права са следните:

 • Право на информация за личните данни предмет на обработка – принцип на прозрачност
 • Право на достъп до личните данни
 • Право на коригиране на личните данни
 • Право на изтриване на личните данни (правото „да бъдеш забравен”)
 • Право на ограничаване на обработването на личните данни
 • Право на уведомяване при коригиране или изтриване на личните данни или ограничаване на обработването
 • Право на преносимост на данните
 • Право на възражение за обработване на данните
 • Право да не бъдат обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране.