+359886575720 / +359882272125

Safety Certificate Contractors (SCC) Training

Safety Certificate Contractors (SCC) Training

SCC (Сертификация за безопасност за изпълнители) е система за управление на здравето и безопасността за технически услуги. Важна част от SCC е квалификацията на служителите и ръководителите по безопасност, здраве и околна среда. Затова предлагаме курс за електронно обучение, който ви учи на стандартите: Въз основа на 11 модула можете ефективно да се подготвите за теста (за служители) от правилата на SCC.

Модули в обучението

Safety Certificate Contractors

 • Презентация.
 • Защо е важна превенцията и безопасността?
 • Превенция на химичните в-ва и смеси.
 • Защита от пожар и експлозия.
 • Електрическа безопасност.
 • Лични предпазни средства.

Цена: 360 лв.

За да поръчате това обучение, трябва да сте регистриран потребител.

Резюме

Акценти:

 • Законови разпоредби
 • Оценки на опасностите и риска
 • Трудова злополука - причини, предотвратяване, съобщаване
 • Организация на работа и проектиране на работното място
 • Спецификация на работното място и длъжността
 • Спешни мерки и първа помощ
 • Опасни вещества и безопасно поведение
 • Защита от пожар и експлозия
 • Работно оборудване и процес
 • Електричество и радиация
 • Лични предпазни средства (ЛПС)

В този гъвкав във времето курс ще можете да определите собствената си скорост на учене и да проверите напредъка си чрез кратък тест за знания в края на всеки модул. Отделните модули са самостоятелни и не е необходимо да се попълват в определен ред.

Всичко в един ден -

Малко време за обучение?
Обучението и изпитът могат да се проведат в един ден!След преминаване на всички модули, трябва да преминете Тест за Сертификация в съответствие с SCC.

Перфектен за начинаещи -

Основното обучение на SCC е идеално подходящо за хора с малък или никакъв опит.

Този курс ви дава преглед на различните теми за безопасност на изпълнителя и съдържа 11 модула за системата за управление на безопасността и здравето на техническите служби.

*След преминаване на всички модули от обучението, следва да преминете Тест за Сертификация в съответствие с SCC.

Лектори

Екип от лектори