+359886575720 / +359882272125

Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването иновативни подходи

Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването иновативни подходи

Резюме

Тенденциите в българското образование са много тревожни и учениците започват да се отегчават в училище все повече и повече. Досегашните методи на преподаване, при които учениците се заучават просто да преразказват уроците си води до подтискане на творческото мислене. Поради липсата на по-съвременни методи в днешното образование в България, които да провокират учениците да мислят и да създават идеи, наблюдаваме много нежелание от страна на младите да остават в час и да искат да научат нещо ново.
Данните сочат, че при изборът на учебното заведение на родители, а и на децата, започва да натежават методите, средата и начина на преподаване. 
Въпросите, на които ще се спре предлаганият курс са:
 • Как да бъде по-интересно в клас?
 • Има ли значение аудиторията?
 • Имат ли значение предпоставките?
 • Има ли значение подходът?
 • Как иновативни подходи могат да направят чудеса във Вашите класни стаи;
 • Как дискусията като подход може да се прилага при малки и големи;
 • Каква е добавена стойност към дисциплината и работната етика в класа при използването на дискусията като техника за работа с класа;
 • Как да променим стереотипите в училищата и детските градини и да направим часовете по-приятни и интересни за децата;
 • Как учим? Защо да се съобразяваме с различните стилове на учене при различните обучаеми?
 • Стилове на справяне с новото и техните специфични особености.
 • Как да превърнем часа на класа във вулкан от мотивация за децата?
 • Как да учим по утвърдената програма, но по интересен и забавен начин?
 • Как децата да виждат директна полза от наученото чрез игра?
 • Как да превърнем училището в привлекателно място за децата?
Отговорите на тези и други въпроси ще бъдат представени през доказани примери от концепцията за лидерството в йерархична и нейерархична среда и иновативните методи на преподаване. Всяка от темите се представя чрез конкретни примери и практики от българския опит. С други думи, този курс има пряко отношение към вашата работа. Той претендира, че отразява Вашия делник, Вашия опит и именно чрез това подсеща и, защо не, може би въодушевява. Обучението е одобрено със заповед РД-09-1258 на МОН и дават, на успешно преминалите участниците, 1 кредит!

Лектори

Весна Ненчева

Място

Програма

 • Ден 1
  9:30 Откриване на семинара
  9:30 Модул 1: Интерактивните методи – за и против и всичките ни страхове от тях.
  • Как да променим стереотипите в училищата и детските градини и да направим часовете по-приятни и интересни за децата.
  • Справяне с „размириците“ в час – къде е тяхното слабо място?
  • Как учим? Защо да се съобразяваме с различните стилове на учене при различните обучаеми?
  • Стилове на справяне с новото и техните специфични особености.
  11:00 Кратка почивка
  11:30 Модул 2: Силни страни и потенциални слабости на различните стилове.
  • Цикъл на усвояването на нови знания.
  • Разбиране и прилагане на цикъла през изискванията за разписване на урочно съдържание.
  • Практически казус – разработване на урок
  13:00 Обедна почивка
  14:00 Модул 3: Добавена стойност към дисциплината и работната етика в класа при използването на дискусията като техника за работа с класа.
  • Практически примери от практиката: Арт подходи + музика Изнесени сесииФилмите като педагогически инструмент.
  • Защо различните ученици разбират и усвояват на различен етап в урока и с различен темп?
  • Интерактивни дъски – ДА!, но внимателно към съдържанието и как то е съобразено с индивидуалните особености на децата.
  • Защо трябва да сме адаптивно гъвкави към учениците? – практическо обобщение с психологично обосновани обяснения.
  • ИГРАТА като педагогически инструмент. Практическа работа с конкретни интерактивни игри и инструменти.
  15:30 Кратка почивка
  16:00 Модул 4: Да се провокираме като преподаватели!
  • Как дискусията като подход може да се прилага при малки и големи? (а също и работата с други интерактивни инструменти)
  • Запознаване с готово съдържание и идеи за практическото му адаптиране във вашето училище. (работа в малки групи + консултантска работа)
  • Практикум по изготвяне на учебно съдържание с насоки от тренера.
  • Презентиране на идеите.
  • Практически насоки – още и по много
  17:30 Въпроси и дискусия 
  18:00 Индивидуални консултации

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер