+359886575720 / +359882272125

НОВИ МОМЕНТИ ЗОП, Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП, Регламент (EС) № 2022/576 - ИНТЕНЗИВЕН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

НОВИ МОМЕНТИ ЗОП, Е-ПОРЪЧКИ В ЦАИС ЕОП, Регламент (EС) № 2022/576 - ИНТЕНЗИВЕН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР

Специализирано практическо обучение.

Резюме

Интензивно комбинирано практическо обучение на тема промените в Закона за обществените поръчки, електронното им път в платформата на ЦАИС ЕОП. В допълнение сме включили актуалния Регламент (EС) № 2022/576 !!! Всичко за обществените поръчки на едно място. Според обявената информация, с измененията се прецизират изисквания, произтичащи от европейското законодателство в областта на обществените поръчки. Така например, разширява се обхватът на измененията в договорите и рамковите споразумения, които се квалифицират като съществени. Целта е да се ограничат случаите на допустими отклонения от първоначално сключения договор. С електронното възлагане и работата на ЦАИС ЕОП са свързани и редица други промени - след изменения и допълнения в чл. 39а!! За да подпомогнем изправянето срещу това предизвикателство, организираме професионален семинар, в който ще бъдат разгледани основните практически въпроси на промените в Закона за обществени поръчки. Нашите лектори подготвиха практически насоки съгласно измененията в правната уредба като основната цел ще бъде да дадат сигурност на участниците за законосъобразното разходване на публични средства. Темите на нашите лектори обхващат приетите промени в Закона за обществени поръчки (ЗОП) от 2022 г. и са насочени предимно към възложителите, но ще са изключително полезни и за изпълнителите поради внедряването на нов вид възлагане и кандидатстване. Адв. Станислава Стоицева ще представят най-важните елементи в процеса на подготовка и възлагането на обществени поръчки по новите правила. Опитът на лекторите по казуси свързани с обществени поръчки гарантира експертният прочит на промените в ЗОП, който ще получите по време на семинара.
АКЦЕНТИ:
 • Ще се запознаете с последните изменения и допълнения в ЗОП;
 • Ще спестите време и усилия за подготовката на документацията за обществени поръчки;
 • Ще намалите риска от грешки и пропуски, които биха довели до неприятности и санкции;

  РЕГИСТРАЦИЯ За да се регистрирате, натиснете бутона „ЗАПАЗИ СВОЕТО МЯСТО“ . При успешна регистрация ще получите потвърдителен имейл с фактура в рамките на работния ден.

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ: 180 лв.

Втори и следващ участник: 150 лв. 
Допълнителни услуги:
 • Комплект материали на хартиен и ел. носител, тефтер, химикал и торбичка – 60 лв. 
 • Индивидуална консултация с лектора – 90 лв. 
 
УДОСТОВЕРЕНИЯ  Всеки участник, преминал обучението, получава удостоверение.
ПРАКТИЧЕСКА НАСОЧЕНОСТ Обучението е с практическа приложимост и се провежда от доказани експерти и ПРАКТИЦИ в тази област, които ежедневно се сблъскват с Вашите проблеми и въпроси.
ВАЖНО
 • Начин на плащане: по банков път по предварително издадена от нас фактура.

ГАРАНЦИЯ  “Застраховани сте” като получавате нашата гаранция, че всички теми ще бъдат преминати. В случай, че времето не стигне да бъдат обсъдени всички обявени теми, нашите лектори ще запишат видео обучение с пропуснатите теми и те ще Ви бъдат предоставени възможно най-скоро. По този начин ще бъдете сигурни, че нищо няма да изпуснете!

Лектори

адв. Станислава Стоицева

Място

София

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

гр. София, хотел Бест Уестърн ЕКСПО

Хотел Бест Уестърн Експо Плюс се намира на адрес: гр. София, бул. "Цариградско шосе" № 149. Бизнес хотел, който се намира само на няколко минути от Летище София и недалеч от центъра на града. Хотелът е в непосредствена близост до Интер Експо и Конгресен Център.

Програма

 • Ден 1
  09:00 Регистрация на участниците 09:30 Откриване на обучението Електронни поръчки:
  • Нови правила относно електронното възлагане.
  • Единна система за възлагане на електронни поръчки.
  • Обмен на електронни документи, нови образци на документи, разяснения, профил на купувача.
  • Нови правила за подаване на оферти и заявления за участие.
  11:00 – 11:30 Кафе – пауза
  • Промени, свързани с подготовката, и откриването на процедурите за възлагане на обществените поръчки.
  • Изчисляване на прогнозна стойност, обособени позиции.
  • Промени относно изискванията към кандидатите и участниците – лично състояние – основания за отстраняване и задължени лица; критерии за подбор.
  • Промени в работата на комисията, задължения на членовете.
  • Протокол от работата на комисията
  13:00 – 14:00 Обедна почивка
  • Сключване на договор за изпълнение на обществена поръчка.
  • Защита на личните данни при провеждане на обществени поръчки.
  14:45 - 15:15 Кафе – пауза Практически насоки с работа с платформата ЦАИС ЕОП – Възложители и участници
  • Обявяване на електронни обществени поръчки.
  • Подаване на оферти чрез платформата ЦАИС ЕОП.
  • Оферти.
  • Възлагане на обществени поръчки чрез ЦАИС ЕОП.
  16:30 Край на лекционната част
  • Често задавани въпроси, дискусия.
  •  Индивидуални консултации.
  17:00 Закриване на обучението    

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер