+359886575720 / +359882272125

Вътрешно - фирмени обучения

Административно наказателно производство по Закона за здравното осигуряване. Съдебен контрол (Специализирано обучение за НЗОК)

Специфики на административно наказателното производство по Закона за здравето. Съдебен контрол върху наказателни постановления, издавани по реда на закона за здравето (Специализиран за РЗИ)

Права и задължения на актосъставителите. Административно нарушение и административно наказание. Процедури по налагането на санкции (Специализиран за административнонаказващи органи) - Best Seller!

Протоколи за действие при ситуации, свързани с COVID-19 - Best Seller

Извънреден инструктаж и превантивни мерки срещу COVID-19 Best Seller!

Топ 10 на опасностите вкъщи

Здраве и безопасност при връщане на работа

Физиологичен режим на труд и почивка

Ръчна работа с тежести

Трудови злополуки - Best Seller!

Застраховане за риск трудова злополука

Инструктажи и обучения по БЗР - Best Seller!

Организация и структуриране на дейността на комитетите и групите по условия на труд (КУТ/ГУТ)

Безопасност при работа от вкъщи – фактори на работна среда. Ергономия на работното място, физиологичен режим на труд и почивка - Best Seller!

Процедури и дейности при организацията по ЗБУТ в извънредно положение

Извънреден инструктаж и превантивни мерки срещу COVID-19 - Best Seller!