+359886575720 / +359882272125

НОВО!! Дистанционно обучение, дигитално преподаване и управление на виртуални класове.

НОВО!! Дистанционно обучение, дигитално преподаване и управление на виртуални класове.

Резюме

Обучението е с 2 фокуса:  технически и психологически. Първият фокус е върху техническите параметри на провеждането на онлайн урока. Нашите деца развиват технологична култура още в детската градина. Няколко години по-късно не можем да ги откъснем от смартфоните им. При тези обстоятелства, за да привлечем вниманието им и да заговорим на техния език, ние, техните учители, трябва също да присъстваме в дигиталния свят. Дигиталните компетенции се отнасят не само до критичност и увереност при употребата на пълния набор дигитални технологии за информация, а и комуникация и базово разрешаване на проблеми във всички аспекти от живота. Вторият фокус е върху интеграцията с обучаемите при провеждането на онлайн урока. Обучението “лице в лице” е модел, насочен към учителите, където учащите играят реактивна роля. Виртуалните класни стаи предлагат различен модел, който е интерактивен, насочен към технологиите и съсредоточен върху обучаемия. Когато обучаемите не са просто пасивни наблюдатели, те могат да разгърнат творчеството и креативността си и да се ангажират с учебния процес на по-дълбоко ниво.

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер