+359886575720 / +359882272125

Работилница за екипи

Работилница за екипи

Резюме

Модул 1. Защо екип? Не може ли група да свърши същата работа? Въвеждаща теоретична постановка за взаимоотношенията с колегите в екипа и митовете за екипната работа. Модул 2. Управление на взаимодействието с другите– екипна динамика и динамично лидерство на текущите промени от живота на екипа, защото: е смислено да се установят онези проблеми, които пречат на екипа да постига своите цели; Да се започне работа върху тези проблеми, да се премахнат пречките и да се направи възможно постигането на целите; Модул 3 и 4 Работа с потенциала на другите. Практикум. Tool set – представяне на набор от интерактивни техники за управление на екипни срещи и екипна работа – практикум обогатяващ с идеи и инструменти къде какво може да бъде използвано и с каква цел, какви резултати да очакваме и как да развиваме потенциала на екипа; Инструменти за развитие на екипните способности Умелите мениджъри целенасочено развиват екипните способности посредством редица ежедневни действия в три важни насоки: ФОКУСИРАНЕ: Мениджърите фокусират усилията на хората си, като непрекъснато изясняват съвместната работа на екипа като хармонично цяло. РАЗВИТИЕ: Мениджърите дават възможност на членовете на екипа да придобият бързо нови умения и знания и улесняват прилагането на наученото за справяне с нови предизвикателства. ИНФОРМИРАНЕ: Мениджърите подобряват адаптивността, като непрекъснато информират членовете на екипа за събитията и решенията, които имат отношение към работата им.
Продължителност на обучението: 16
Целеви групи: Учители - начален етап; Учители – прогимназиален етап; Учители – гимназиален етап; Директори; Заместник-директори; Ръководители на направление "Информационни и комуникационни технологии"; Педагогически съветници, психолози; Възпитатели в общежитие; Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители; Корепетитори, хореографи, треньори; Учители – предучилищно образование; Учители – целодневна организация;
Брой кредити: 1
Начин на завършване на обучението: Тестова проверка;
Форма на обучение: Частично присъствена
Часове присъствена част: 0
Часове синхронно в електронна среда: 0
Часове неприсъствена част: 0
Заповед: РД09-1283 от 26-01-2017 г.

Лектори

Весна Ненчева

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер