+359886575720 / +359882272125

Специфики на административно наказателното производство по Закона за здравето. Съдебен контрол върху наказателни постановления, издавани по реда на закона за здравето (Специализиран за РЗИ)

Специфики на административно наказателното производство по Закона за здравето. Съдебен контрол върху наказателни постановления, издавани по реда на закона за здравето (Специализиран за РЗИ)

Резюме

ПРЕДСТАВЯНЕ Семинарът е тясно специализиран и насочен към административнонаказващи органи от РЗИ. Ще бъдат обсъдени общите положения на административно-наказателното производство по Закона за здравето, както и кои са най-често срещаните административни нарушения в тази сфера. Ще имате възможност да зададете въпроси и реални казуси от Вашата работа, за да получите компетентно решение от истински професионалист и практик. ПРОГРАМА ● Проблеми, възникващи от законодателната уредба ● Срещани нарушения, повтаряемост на нарушенията ● Трудности, възникващи при констатиране на административните нарушения и реализиране на административнонаказателната отговорност ● Практически проблеми при реализиране на административнонаказателната отговорност по Закона за здравето ● Общи положения на административно-наказателното производство по Закона за здравето: – Компетентност на актосъставителите и на административнонаказващия орган – Субекти на административните нарушения – Обект на защита – Видове административни наказания ● Видове състави на административни нарушения по Закона за здравето ● Често срещани административни нарушения и чести грешки от страна на органите при: – Нарушения на забраната на тютюнопушене на обществени места – Нарушения на забраната за продажба на алкохолни напитки – Нарушения на забраната за реклама на спиртни напитки ● Нарушения при закрила на децата ● Съдебна практика по административно-наказателните дела на административните съдилища по Закона за здравето ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ: 1 ден (6-8 уч.ч)

Лектори

Място

Контакти

гр. София 1172
ж.к. Дианабад, ул. Васил Калчев 2, Офис - Партер