+359886575720 / +359882272125

Предстоящи обучения

Практическо приложение на промените в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Снежана Иванова
София, Зала Респонса Превент
17-09-2024 г.
Такса за участие 200 лв.

Практически курс по Оказване на Първа помощ на бебета и деца.

Д-р Кирил Пенчев
София, Зала Респонса Превент
09-07-2024 г.
Такса за участие 70 лв.

Практическо обучение по Оказване на Първа долекарска помощ.

Д-р Кирил Пенчев
София, Зала Респонса Превент
03-07-2024 г.
Такса за участие 70 лв.

Вътрешно-фирмени обучения

Закона за мерките срещу изпиране на пари (ЗМИП) - права, задължения и практическо прилагане

10-12-2022 г.

Закон за обществените поръчки (ЗОП) - права, задължения и практическо прилагане. (Специализиран за бюджет и организации и др.) - Best Seller!

Административно наказателно производство по Закона за здравното осигуряване. Съдебен контрол (Специализирано обучение за НЗОК)

Протоколи за действие при ситуации, свързани с COVID-19 - Best Seller

Топ 10 на опасностите вкъщи

Извънреден инструктаж и превантивни мерки срещу COVID-19 Best Seller!

Здраве и безопасност при връщане на работа

Ръчна работа с тежести

Трудови злополуки - Best Seller!

Специфики на административно наказателното производство по Закона за здравето. Съдебен контрол върху наказателни постановления, издавани по реда на закона за здравето (Специализиран за РЗИ)

Обучения по МОН

НОВИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ИНСТИТУЦИИ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ВЪЗПИТАНИЕ – ЗПУО, квалификация и атестиране, обществени съвети, документация и документооборот.

Иван Нейков
адв. Светлана Нейкова

Превенция на агресията в училище

Весна Ненчева

Умения за работа в екип

Начисляване на амортизации на нефинансови дълготрайни активи от бюджетните организации. Допускани пропуски и грешки при отчитане на стопанските операции в образователните институции.

Пепа Хаджиева

Умения за разрешаване на конфликтни ситуации при работа с деца, родители и други заинтересовани страни

ПРОЕКТ BG05M2OP001-2.010-0001 "КВАЛИФИКАЦИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ"

Екип от лектори

Мениджмънт на учебно заведение

Весна Ненчева

НОВО!! Дистанционно обучение, дигитално преподаване и управление на виртуални класове.

Стилове на учене при учениците и адаптивна гъвкавост в преподаването иновативни подходи

Весна Ненчева

Работилница за екипи

Весна Ненчева

Последно проведени обучения

Практически курс по Оказване на Първа помощ на бебета и деца.

Д-р Кирил Пенчев
София, Зала Респонса Превент
09-07-2024 г.
Такса за участие 70 лв.

Практическо приложение на промените в Регламент (ЕС) 2016/679 (GDPR). Специализиран курс за „Длъжностни лица по защита на личните данни (DPO)“

Снежана Иванова
София, Зала Респонса Превент
17-09-2024 г.
Такса за участие 200 лв.

Ежегодно обучение по ЗБУТ - Ергономия; Превенция на Мускулно-скелетните смущения; Превенция БЗР и злополуки.

инж. Веселин Попов
Д-р Марина Желябова
София, Зала Респонса Превент
07-06-2024 г.
Такса за участие 150 лв.

Практически курс по Оказване на Първа помощ на бебета и деца!

Д-р Кирил Пенчев
София, Зала Респонса Превент
28-05-2024 г.
Такса за участие 60 лв.

Практическо обучение по Оказване на Първа долекарска помощ.

Д-р Кирил Пенчев
София, Зала Респонса Превент
03-07-2024 г.
Такса за участие 70 лв.

Safety Certificate Contractors (SCC) Training

Екип от лектори
ОНЛАЙН обучение
Такса за участие 360 лв.

ONLINE: IX Годишна Конференция – Здраве и безопасност на труда в сектор ОБРАЗОВАНИЕТО

Д-р Кирил Пенчев
инж. Веселин Попов
ОНЛАЙН обучение
19-04-2024 г.
Такса за участие 102 лв.

Ежегодно обучение по ЗБУТ - Задължителни изисквания по осигуряването на безопасна работа!

инж. Веселин Попов
Екип от лектори и експерти ЗБУТ
София
26-01-2024 г.
Такса за участие 150 лв.

Ежегодно обучение по ЗБУТ – Основни правила ЗБУТ + ЗАЩИТА И ПОВЕДЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ И ПРИРОДНИ КАТАСТРОФИ!

инж. Веселин Попов
Иван Карапенев
27-10-2023 г.
Такса за участие 150 лв.

Ежегодно обучение по ЗБУТ – Оказване на ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ – интерактивно обучение (теория и практика)

Андриан Георгиев
ОНЛАЙН обучение
26-07 - 27-07-2023 г.
Такса за участие 150 лв.